"Mazowieckie Forum Społeczne Warszawa 2022” 1
Facebook
Facebook
YouTube

24 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się konferencja zorganizowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pod tytułem „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022”. Organizatorami konferencji były: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Uczelnia Korczaka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kadr pomocy społecznej, samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu całego Mazowsza. 
Uroczystego otwarcia obrad dokonali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
Gminę Pułtusk reprezentowały na spotkaniu panie Beata Gemza – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz Aneta Śmiechowska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej. 
Program obrad obejmował szereg wystąpień i sesji plenerowych z udziałem wielu znakomitych gości.
W czasie trwania forum wręczone zostały dyplomy uznania i wyróżnienia dla osób zaangażowanych w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza, w podziękowaniu za ich pracę, oddanie i pełną szacunku wrażliwość na problemy i potrzeby drugiego człowieka. Wśród osób nagrodzonych dyplomem uznania znalazła się również pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – pani Aneta Śmiechowska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, która odebrała to prestiżowe wyróżnienie z rąk pani Wicemarszałek Elżbiety Lanc.
Pani Aneta Śmiechowska angażuje się w realizację zadań w dziedzinie pomocy społecznej i pracy socjalnej już od ponad 24 lat. Dzięki swej aktywności wymiernie i profesjonalnie podnosi jakość życia mieszkańców Mazowsza na wyższy poziom. W tym przypadku rzecz dotyczy przede wszystkim życia mieszkańców gminy Pułtusk, czego istotą jest zaspokajanie ich potrzeb w ramach oferowanych usług społecznych. Pani Aneta jest osobą empatyczną i wrażliwą na wszelkie przejawy niedomagań, jak również krzywd środowiskowych dotykających wielu mieszkańców naszego miasta i gminy. Biegle udziela pomocy ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie i robi to, odnosząc się do nich z uprzejmością, szacunkiem i zrozumieniem, zgodnie z zasadami etyki obowiązującej w zawodzie pracownika socjalnego. Kieruje się należytym poszanowaniem godności osób potrzebujących. Swój czas gorliwie poświęca na realizację wszelkich programów inicjowanych oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku