Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie zaprasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.
W dniach 20-26 czerwca 2022 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu następujące powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski.
Powiat pułtuski:
22 czerwca, ul. New Britain 1 w Pułtusku, w godz. 9.00-12.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05);
23 czerwca, ul. Burmistrza S. Śniadeckiego 3 w Pułtusku, w godz. 9.00-16.00 (Lux Med: (58) 666 24 44).