Facebook
Facebook
YouTube

Miejsce po zlikwidowanym na początku tego roku kiosku prasowym na skrzyżowaniu ulic Świętojańska i Piotra Skargi zostało uporządkowane i urządzone jako kwietnik różany z lipą pośrodku. W ten sposób przybyło w mieście jeszcze jedno miłe dla oka stanowisko miejskiej zieleni. Wykonawca: firma Michał Marciniak GARDENER z Pułtuska.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku