MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Facebook
Facebook
YouTube
Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 37,52 m2  mieszczący się w budynku przy ulicy Kombatantów 5 w Pułtusku dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00036881/6. Z lokalem związany jest udział  wynoszący 3752/89280 części w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00021202/5.

Cena wywoławcza – 103 000,00 zł

Wadium – 13 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku – Rynek, Ratusz, w Sali Rady (I piętro).

Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnik przetargu winien wpłacić w formie pieniężnej, najpóźniej w dniu 19.06.2020 r. w Punkcie Kasowym Banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku lub na konto Gminy Pułtusk – PKO Bank Polski S.A. Nr 73 1020 1592 0000 2702 0276 3597.

Lokal mieszkalny można oglądać w każdy wtorek w godz. 9-11, po telefonicznym ustaleniu z zarządcą tj. TBS Pułtusk Sp. z o.o., ul. Białowiejska 17, tel.23 692 33 93.

Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku pok. nr 37, tel.23 306 72 37.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu http://bip.pultusk.pl, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pułtusku https://pultusk.pl/ oraz opublikowana w prasie o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury