160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1
Facebook
Facebook
YouTube

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego została uczczona w niedzielę przed południem,
22 stycznia, patriotycznym aktem nawiedzenia grobów uczestników zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 roku znajdujących się na terenie pułtuskiego cmentarza świętokrzyskiego i oddaniem czci ich pamięci. Na mogiłach ówczesnych bohaterów walk o wolność Ojczyzny zostały złożone białe i czerwone róże oraz zapalone znicze. Przy grobach weteranów nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych Powiatu oraz Gminy. Przybyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz. Pojawili się również przedstawiciele wielu lokalnych środowisk, którym troska o pamięć obrońców Ojczyzny nigdy nie jest obojętna. Wspaniałą oprawę uroczystości łącznie z salwą honorową zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku