Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu MEN podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

oprac. Wydział Edukacji i Promocji