KOŚCIÓŁ św. JÓZEFA

Kościół św. Józefa w Pułtusku - widok od ul. Daszyńskiego

Kościół św. Józefa, poreformacki, pochodzi z I poł. XVII w. – wczesnobarokowy, ufundowany przez Wojciecha Wesela i ks. Szymona Gawłowskiego w 1648 r.

Obecne wyposażenie z ciemnego dębu pochodzi z lat 1714 – 1777. Pod kościołem i kaplicą znajdują się niedostępne krypty.

Od południa do budynku przylegają zabudowania dawnego klasztoru. Dekoracja kaplicy wczesnobarokowa, restaurowana z XIX w. z częściowym zatarciem cech stylowych.

Adres: Stare Miasto 2.