konkurs kolęd
Facebook
Facebook
YouTube

Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku oraz Akcja Katolicka Parafii Św.  Mateusza zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie Kolęd i Pastorałek pod patronatem księdza Infułata Wiesława Koska i Burmistrza  Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka. 

Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku przedszkolnym i szkolnym z  przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Pułtusk.

Kartę zgłoszenia oraz nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD lub DVD  w formacie MP4 należy dostarczyć osobiście lub listownie w terminie od dnia ogłoszenia  konkursu do 21 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu) na adres: Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku ul. Marii Konopnickiej 5,  06-100 Pułtusk tel. 23 692 53 87 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Kolęd i Pastorałek”. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2022 r. Wyniki konkursu umieszczone zostaną  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Parafii Św. Mateusza w Pułtusku  i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia:

Wydział Edukacji i Promocji