Konkurs w moim domu nic się nie marnuje (baner) 2
Facebook
Facebook
YouTube

Ministerstwo Klimatu i Środowiska serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania wywierającego pozytywny wpływ na klimat, które warto wdrożyć w domu w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp.
Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.
W zgłoszeniu powinny się znaleźć:
opis ekopraktyki,
wyjaśnienie na czym ona polega,
jakie daje rezultaty,
powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.
Do pracy konkursowej można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Tytuły laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.
Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
1. miejsce – 9 500 zł,
2. miejsce – 6 500 zł,
3. miejsce – 3 000 zł.
Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą być również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Kół wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.
Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl .
Zapraszamy do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników przewidziano do 10 sierpnia.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje .
W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl .

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku