Węgiel
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z decyzją o sprzedaży i dystrybucji węgla przez Gminę Pułtusk, dzięki której Mieszkańcy naszego miasta i gminy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla, Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że od 9 listopada 2022 r. będzie funkcjonował Punkt Obsługi Klienta Dystrybucji Węgla (zwany dalej „Punktem”). Punkt obsługiwany przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., będzie działał w siedzibie spółki przy ul. Staszica 35, w godz. 9.00-14.00. 

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla będą musiały wypełnić wniosek i złożyć go – na piśmie w Punkcie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( pocztą elektroniczną – e-mail: ppuk@pultusk.pl, ePUAP Urzędu Miejskiego w Pułtusku – adres skrytki: /0wr90d3axt/skrytka ).
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz wniosku można pobrać w wersji papierowej w Punkcie, Urzędzie Miejskim w Pułtusku (Biuro Podawcze), a w wersji elektronicznej ze strony www.pultusk.pl – załączony do niniejszego komunikatu.

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować osoby uprawnione do dodatku węglowego. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę – do 31 grudnia br. 1,5 tony węgla i po 1 stycznia 2023 r. kolejne 1,5 tony.  Gmina Pułtusk będzie prowadziła sprzedaż węgla określonego sortymentu –  tj. orzech i groszek.

Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Formularz wniosku o preferencyjny zakup węgla do pobrania: 

Opracował: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku