Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Informujemy, że od poniedziałku 8 czerwca br., ze względu na rozpoczęcie robót drogowych – na ulicy Piotra Skargi, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do skrzyżowania z ulicą Benedyktyńską – nie będzie można parkować pojazdów. Ulica Piotra Skargi będzie przejezdna, z tym że skrzyżowanie z ulicą Świętojańską zostanie całkowicie wyłączone z ruchu.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych