Przygotowania do sprzedaży wegla
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk informuje, że podpisała już umowę z Polską Grupą Energetyczną (PGE) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę węgla dla gminy Pułtusk, którego odbiór nastąpi z Polfrost Braniewo. Jednocześnie otrzymała potwierdzenie, że w ciągu najbliższych dni nastąpi wydanie z magazynu pierwszych partii certyfikowanego węgla, w celu jego dalszej sprzedaży gospodarstwom domowych na terenie gminy Pułtusk. Na obecną chwilę około 658 mieszkańców złożyło zapotrzebowanie na niemal 800 ton węgla (większość zgłosiła zapotrzebowanie na maksymalną ilość tj. 1,5 tony przewidzianej na ten rok).

Nasz centralny magazyn w Płocochowie przyjmie w pierwszej kolejności 450 ton węgla w sortymencie „orzech”. O szczegółach operacji mieszkańcy gminy zostaną poinformowani bezpośrednio przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PPUK), które jest wyznaczone do realizacji zadania na rzecz gminy.

Warunki, jakie powinni spełnić Mieszkańcy gminy Pułtusk w celu zakupu węgla po preferencyjnej cenie:
1) są uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego,
2) złożyli wniosek o zakup węgla w siedzibie PPUK,
3) wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez PPUK,
4) wniosą opłatę na zakup węgla na konto Gminy Pułtusk – bank PKO BP nr konta: 66 1020 3541 0000 5102 0370 2016 tytułem „ZA ZAKUP WĘGLA – imię, nazwisko, adres” i otrzymali fakturę,
5) jeśli zamówili transport do domu – wniosą opłatę za transport w PPUK (w kasie bądź na nr konta: 10 1240 5309 1111 0010 1627 5172 w Pekao SA tytułem „IMIĘ NAZWISKO, ADRES”).

W związku z bardzo dużą liczbą przyjmowanych telefonów przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informujemy, że  PPUK zawiadomi wszystkie zainteresowane osoby o sposobie dalszego postępowania. Informujemy, że dystrybucja węgla będzie realizowana wg harmonogramu przedstawionego przez PPUK (każdy otrzyma informację telefoniczną).

Przypominamy jednocześnie, że wyłącznie do 30 listopada br. są przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Foto: Przygotowany na przyjęcie węgla plac magazynowy w Płocochowie

Urząd Miejski w Pułtusku