Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Informujemy, że w dniu 21 września 2022 r.  w godzinach 8:00-16:00 w okolicach mostu Wyszkowskiego będzie prowadzone szkolenie żołnierzy kompanii saperów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zajęcia odbędą się bez użycia środków pozoracji i zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Prosimy o ułatwienie żołnierzom wykonania ćwiczeń.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku