Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Informujemy, że w czwartek 10 czerwca w godzinach 8.00-15.00 w Pułtusku, w okolicach mostu im. Obrońców Pułtuska (mostu „wyszkowskiego”) oraz na rzece Narew będzie prowadzone szkolenie oddziału saperów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Planowane ćwiczenia nie będą miały związku z żadnym zagrożeniem. Zajęcia będą się odbywały bez użycia środków pozoracji i bez utrudnień w ruchu drogowym.
Prosimy o wyrozumiałość i ułatwienie żołnierzom wykonania ich zadań.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku