Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Postępuje pozyskiwanie elementów infrastruktury stałego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. New Britain 1. W ubiegłym roku wykonano płytę lodowiska wraz z wbudowanym systemem chłodzącym i kanałem technologicznym, co umożliwiło jego uruchomienie w minionym sezonie zimowym. Pozostałe składniki infrastruktury niezbędne do oddania do użytku lodowiska (bandy, maty gumowe, agregat chłodniczy, rolba) były dotychczas wypożyczane. Ambicją władz Gminy jest posiadanie wszystkich elementów infrastruktury na własność. W tym roku zostały zakupione bandy wraz z gumowymi matami oraz kontener pełniący funkcje szatni, jak też wykonano utwardzenie terenu wokół płyty lodowiska i w pobliżu utworzono parking. Dodatkowo wykonano utwardzoną płytę żelbetową w celu ustawienia ocieplanego garażu, który na początku września br. został zakupiony przez PSP Nr 4 z własnych środków, z przeznaczeniem do przechowywania rolby – maszyny do pielęgnacji tafli. Do pełnego samowystarczalnego funkcjonowania lodowiska potrzeba jeszcze jedynie agregatu chłodniczego i zadaszenia lodowiska, które Gmina w miarę możliwości finansowych planuje zakupić w kolejnym etapie kompletowania jego komponentów. Dotychczasowy łączny koszt lodowiska to: 662.859,98 zł.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku