Facebook
Facebook
YouTube

Mając na uwadze liczne sygnały niezadowolenia z nieczynnej fontanny na pułtuskim Rynku, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na złożoność tego problemu. Wiadomo przecież, że jeżeli takie czy inne urządzenie, które ma być udostępnione do użytku publicznego, jest niesprawne i mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego, wówczas żaden podmiot opiniujący, ani też organ rozstrzygający o jego udostępnieniu, nie podejmie tak ryzykownej decyzji. Nie można kusić losu, wiedząc m.in. o możliwości porażenia prądem, prawdopodobieństwie wystąpienia zatruć organicznych lub rozprzestrzenienia się zarazków. Pamiętajmy też o tym, że nadal obowiązują obostrzenia epidemiczne. Nie zostały zniesione.

Wracając do tematu pułtuskiej fontanny, należy zaznaczyć, że okazało się, iż próby doraźnego jej naprawienia w ubiegłym roku zakończyły się niepowodzeniem. Przygotowano więc nowy projekt. W tym przypadku było to jedyne rozsądne rozwiązanie. Aczkolwiek uzgodnienie warunków przebudowy fontanny należało w szczegółach domówić z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wszak fontanna znajduje się na obszarze zabytkowym, co wcale nie było łatwym zadaniem i trwało bardzo długo. Wreszcie 12 kwietnia 2021 r. dotarła do urzędu decyzja ze zgodą Konserwatora Zabytków na przebudowę fontanny. Natychmiast rozpoczęła się procedura uzgadniania dokumentacji ze Starostwem Pułtuskim w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Aktualnie czekamy na tę decyzję, lecz to niestety również musi potrwać.

Co ważne kształt fontanny nie ulegnie zmianie. Nowym elementem będzie pełna uroku animacja woda-światło-dźwięk. W tym celu zostaną zamontowane dysze wielostrumieniowe. Efekt uzyskiwany będzie również dzięki zastosowaniu zintegrowanego stabilizatora obrazu wodnego. Obraz ten zostanie zsynchronizowany z podkładem muzycznym. Nastąpi wymiana zasilania na zasilanie bezpieczne 24 V. Będzie zamontowany nowy system uzdatniania wody.

Pułtuska fontanna stanie się w pełni bezpieczna, ale przyspieszenie jej wykonania zgodnie z nowym projektem nie leży wyłącznie po stronie Gminy Pułtusk, ponieważ musi być zgodne z rozlicznymi przepisami i długotrwałymi procedurami.

W załączeniu została zamieszczona wizualizacja nowej fontanny. Zapraszamy do jej obejrzenia. Jest niezwykła.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku