Facebook
Facebook
YouTube

Dobiega końca rozpoczęta w październiku budowa miejsc parkingowych przy ulicy Baltazara w pobliżu muru okalającego II cmentarz grzebalny od południa. Nowy parking licuje z wcześniejszym usystematyzowaniem miejsc parkingowych na placu przed kwiaciarnią, wykonanym jeszcze w trakcie realizacji inwestycji przebudowy ulicy Baltazara wraz ze ścieżką rowerową.


Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku