Jubileusz 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego (logo)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk uczestniczył w gali z okazji  jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego , która odbyła się 5 czerwca w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Ćwierć wieku samorządu województwa, to także rozwój mazowieckich wsi i miast. Gmina Pułtusk w tym okresie, dzięki wsparciu finansowemu Marszałka i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, mogła zrealizować wiele inicjatyw m.in. z zakresu doposażenia jednostek OSP, przebudowy i modernizacji dróg, budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej, aktywizacji sołectw, ochrony środowiska, ochrony zabytków, infrastruktury sportowej, kultury.

Wydarzenie uświetnił, jak zawsze doskonały, występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Źródło foto: https://www.facebook.com/MazowieckieWojewodztwo/

Inf. Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku