Znak przystanku autobusowego, w tle Ratusz
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniu 02.05.2023 r. (wtorek) ulega zawieszeniu kurs autobusu komunikacji miejskiej na trasie B1 (trasa szkolna).

Pozostałe kursy komunikacji miejskiej w Pułtusku na trasie linii A pozostają bez zmian. Ponadto informujemy, że kursy „Zielonego” busa również funkcjonują bez zmian.

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Pułtusku