Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Dobiegł końca kolejny etap prac związanych z utwardzeniem terenu i remontem wjazdu do osiedlowych zabudowań, sklepów i hurtowni przy al. Wojska Polskiego 13A, 13B, 13C, 13D i 13F. Wymieniono podłoże i ułożono kostkę brukową. W ubiegłym roku w pierwszym etapie prac remontowo-modernizacyjnych dokonano naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeprowadzono likwidację nieczynnej komory sanitarnej będącej siedliskiem gryzoni. Zakres prac przewidzianych w bieżącym roku obejmuje wykonanie połowy powierzchni wjazdu i przyległego terenu, przeznaczonego docelowo do remontu z uwagi na planowane na rok 2021 przyłączenie budynku przy al. Wojska Polskiego 13A do sieci ciepłowniczej
i działania termomodernizacyjne poprzez wymianę instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. Wojska Polskiego 13A, które zaplanowane zostały do wykonywania z udziałem dofinansowania w ramach Działania 4.3.1 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk. Tym samym zostanie zlikwidowane trzydzieści indywidualnych pieców nie spełniających wymogów środowiskowych.
Po wykonaniu tych prac, a w szczególności prac ziemnych przyłącza ciepłowniczego, stanie się możliwe dokończenie remontu nawierzchni. Taki scenariusz robót stanowi przemyślany i logiczny ciąg działań inwestycyjnych, zmierzających stopniowo do poprawy życia mieszkańców.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych