ZDJĘCIE OGNIA W KOMINKU
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Gmina Pułtusk realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pułtusk”, w ramach którego, zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pułtusk. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona od października do listopada br.  

Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie:

  • ankieta online – link podany poniżej:

https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?tenantId=pultusk_publiczna&formId=INWENTARYZACJA

  • ankieta w formie papierowej – zostanie wypełniona przy pomocy ankietera, który przyjdzie i wspólnie z mieszkańcem wypełni informację o budynku oraz posiadanym źródle ciepła.

Ankieterzy przeprowadzający wywiady z mieszkańcami będą wyposażeni w identyfikatory, a ich autentyczność będzie można potwierdzić u realizującego niniejsze działania dla Gminy Pułtusk, tj. w firmie Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 4, nr tel. 734 211 822 oraz w Infolinii Urzędu Gminy Pułtusk nr tel. 23 306 72 72.

W przypadku pytań/niejasności podczas wypełniania ankiety online Konsultant firmy ATMOTERM S.A. chętnie odpowie na nie lub pomoże wypełnić ankietę, nr tel. 77 441 02 21.

O prowadzeniu działań przez ankieterów powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Pułtusku.

Badanie kwestionariuszowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Uprasza się mieszkańców Gminy Pułtusk o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom ww. inwentaryzacji. Dzięki dokładnemu spisowi mieszkaniec będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła. Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych