Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że dnia 2 czerwca 2021 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.  oraz dnia 14 czerwca 2021 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. za 2020 rok.

Obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek otrzymali od Zgromadzenia Wspólników absolutorium z wykonywania swoich obowiązków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  2020 roku  odnotowało stratę netto, która zostanie pokryta z wygospodarowanego w poprzednich latach kapitału zapasowego.

Pozostałe Spółki w 2020 roku uzyskały zysk netto. Zarządy Spółek zrealizowały cele zarządcze uchwalone przez Rady Nadzorcze oraz organy sprawujące stały nadzór nad działalnością Spółek przedstawiły cele na  2021 rok dla członków organów zarządzających.

Urząd Miejski w Pułtusku