Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że ulegają zawieszeniu kursy na trasie B1 (trasa szkolna) na okres ferii zimowych tj. od dnia 31.01.2022 r. do dnia 13.02.2022 r. Pozostałe kursy komunikacji miejskiej w Pułtusku obsługiwane przez przewoźnika „SANIMAX – Transport S. C.” na trasie linii A pozostają bez zmian. Ponadto, informujemy, że kursy „Zielonego” busa również funkcjonują bez zmian.

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku