informacja baner
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym „Gajda-Med” sp. z o. o. należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem przemieszczania się USC w Pułtusku informuje, że dokonanie rejestracji dziecka jest możliwe po telefonicznym umówieniu terminu wizyty w USC (nr tel. 23 306 72 03).

W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka, którego rodzice są małżeństwem rejestracji może dokonać jeden rodzic przez internet.

Aby zgłosić urodzenie dziecka przez internet potrzebują Państwo profilu zaufanego. Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli posiadają Państwo konto w systemie bankowym (bankowość elektroniczna).

Zgłoszenie urodzenia dziecka online:

Prosimy wejść na stronę internetową
obywatel.gov.pl > Dzieci > Zgłoś urodzenie dziecka

Kierownik USC po zarejestrowaniu urodzenia dziecka przesyła pocztą tradycyjną odpis aktu urodzenia oraz informację o numerze PESEL dziecka na adres wskazany w elektronicznym zgłoszeniu

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 sugerujemy załatwienie sprawy przez internet.

Wydział Spraw Obywatelskich