INFORMACJA
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku,  odwołano z dniem
29 lutego 2020 r. Pana Pawła Krężołka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołano z dniem 1 marca 2020 r. do  Zarządu Spółki Pana Dariusza Ogniewskiego, jednocześnie powierzając  funkcję Prezesa Zarządu Spółki.