Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu na ulicy Krajewskiego (mapa) 3
Facebook
Facebook
YouTube

Informujemy, że w związku z potrzebą kontynuacji robót drogowych w ulicy Rafała Krajewskiego, w dniach od poniedziałku 18 lipca do poniedziałku 8 sierpnia br. (na ok. 3 tygodnie) zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Rafała Krajewskiego od ulicy KEN do ulicy Wojska Polskiego). Ruch pieszy będzie się odbywał bez przeszkód.

W załączeniu mapka z oznaczeniem obszaru wyłączonego z ruchu kołowego.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku