instytucje kultury
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z uchyleniem zakazu działalności m.in.: bibliotek, muzeów, galerii sztuki, od środy 6 maja br. planowane jest wznowienie działalności instytucji kultury na terenie gminy Pułtusk.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela planuje otwarcie dla Czytelników wypożyczalni:
– w siedzibie głównej biblioteki , ul. Słowackiego 6;
– w filii nr 1, ul. Tartaczna 67A;
– w filii nr 3, ul. Na Skarpie 10;
w godzinach: pn., śr., czw., pt.: 9:00 – 17:00, wt.: 8:00 – 16:00.
W soboty wypożyczalnie będą nieczynne.

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku planuje udostępnienie dla zwiedzających Galerii MCKiS (plac Teatralny 4).

Muzeum Regionalne w Pułtusku planuje udostępnienie ekspozycji dla zwiedzających w godzinach: wt.- pt.: 10:00 – 16:30, sb.- nd.: 10:00 – 18:00. Wznowiona będzie również działalności Punktu Informacji Turystycznej – tymczasowo w wieży ratuszowej.   

Na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji zostaną opublikowane procedury bezpieczeństwa wprowadzone w tych jednostkach.

Oprac. Wydział Edukacji i Promocji