Przystanek-autobusowy-690x411
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącym wprowadzenia nowego terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, trwających na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r., przedłuża się zawieszenie kursów na trasie B1 (trasa szkolna) do dnia 17 stycznia 2021 r.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska