Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącym przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach do 03.01.2021 r., przedłuża się zawieszenie kursów na trasie B1 (trasa szkolna) do dnia 03.01.2021 r.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska