Facebook
Facebook
YouTube
RSS

POŁOŻONEGO W PUŁTUSKU PRZY UL. TRAUGUTTA 26

Referat Zarządzania Kryzysowego i  Spraw Wojskowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w  Pułtusku informuje, że w wyniku dzisiejszego (29 grudnia br.) pożaru budynku mieszkalnego położonego w Pułtusku przy ul. Traugutta 26 znacznemu zniszczeniu uległy mieszkania znajdujące się w wyodrębnionej części tego budynku. Na szczęście żadna z osób tam zamieszkujących nie  odniosła obrażeń. Jednak ze  względu na zaistniałe zagrożenie i  niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru ok 70 osób zostało ewakuowanych przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku i  ochotniczych straży pożarnych. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że wszystkim ewakuowanym bezzwłocznie zaproponowano schronienie w pobliskiej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku gdzie zostały otoczone opieką przez pracowników Szkoły. Pomimo nocnej pory uczestniczący w akcji strażacy sprawnie ugasili szybko rozwijający się pożar. Jednocześnie nad bezpieczeństwem pozostawionego mienia czuwali funkcjonariusze z Komendy Straży Miejskiej w Pułtusku i  Komendy Powiatowej Policji w  Pułtusku.

W związku z ugaszaniem pożaru osoby zamieszkujące bezpieczne części budynku  mogły powrócić do swych mieszkań. Natomiast pozostali mieszkańcy (ok. 30 os.) schronili się u swych bliskich oraz zostali zakwaterowani w  tymczasowych lokalach zastępczych i  w  jednym z hoteli znajdujących się  na terenie miasta.

Ponadto zgodnie z zaleceniami właściwych służb, w najbliższym okresie zniszczona część budynku zostanie poddana szczegółowej ekspertyzie, która oceni stan jego uszkodzeń. Do tego czasu budynek powinien być wyłączony z  użytkowania, a  wszystkim osobom poszkodowanym będzie udzielana pomoc w zależności od  zgłaszanych przez nich potrzeb, w  szczególności w ramach pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pułtusku, Urzędu Miejskiego w  Pułtusku.

Referat Zarządzania Kryzysowego i  Spraw Wojskowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w  Pułtusku