BANER DOWÓZ NA SZCZEPIENIA
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z rozpoczęciem rejestracji osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w  poniższych punktach szczepień:

  1. Gabinet diagnostyczno zabiegowy dla lekarza POZ, Pułtusk ul. 3 Maja 5, tel.  23 692-52-21,
  2. Centrum Medyczne GAJDA MED, Pułtusk, ul. Piotra Skargi 23/29, tel.  23 692-13-70,
  3. Filia Nr 3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pułtusk, ul. B.T. Jańskiego 4, tel. 23 692-40-02,

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że pod numerem tel. 23 306 72 40, od poniedziałku do piątku, w  godz. 08.00 – 16.00 będzie funkcjonowała infolinia w sprawie dowozu osób na  szczepienie.

Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie:

  • osoby z niepełnosprawnością, tj. posiadające aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami (osoby takie przedkładają oświadczenie o  posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby spełniające powyższe kryteria, mogą zgłosić potrzebę dowiezienia na  szczepienie. Warunkiem jest zarejestrowanie się na szczepienie i złożenie oświadczenia o  braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepienia lub przedłożenie orzeczeń o  znacznym stopniu niepełnosprawności. Można to zrobić za pośrednictwem:

  • infolinii – 989,
  • e-rejestracji na pacjent.gov.pl lub
  • osobiście we  właściwym punkcie szczepień.

W dwóch pierwszych przypadkach (rejestracja szczepienia poprzez infolinie – 989 lub formularz e-rejestracji na pacjent.gov.pl) osoba wymagająca przewiezienia powinna zatelefonować na nr  infolinii Gminy Pułtusk (23 306 72 40) i zgłosić ten fakt gminnemu koordynatorowi ds. transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2. W  przypadku bezpośredniej rejestracji w  punkcie szczepień podmiot rejestrujący zobowiązany jest przekazać listę osób wnioskujących o  zapewnienie przewozu.

Po ustaleniu szczegółów dotyczących dowozu koordynator telefonicznie potwierdzi zainteresowanej osobie termin i formę transportu.

Na terenie Gminy Pułtusk dowożeniem ww. osób na szczepienia będą zajmować się  wytypowane jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz właściwe jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk posiadające pojazdy dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej