Facebook
Facebook
YouTube

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pułtusk ulewnych opadów deszczu powodujących lokalne podtopienia, szczególnie w rejonie ul. Daszyńskiego, zgodnie z  rekomendacjami Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, których pracami kieruje Burmistrz Miasta Pułtusk wykonano szereg prac zmierzających do ograniczenia i  zminimalizowania skutków kolejnych intensywnych opadów.

W szczególności wycięto krzaki umożliwiając dojazd do zagrożonych miejsc, a  także  oczyszczono dno wąwozu wraz z kratami wlotowymi do rurociągu odprowadzającego wody powierzchniowe z dużej części miasta. Zastąpiono dotychczasową kratę zamontowaną na  wlocie do niecki kolektora nową, wyższą i szerszą kratą, która skuteczniej zatrzyma duże przedmioty, aby nie powodowały zatkania otworów rurociągu i  umożliwiały swobodny spływ wód opadowych. Ponadto zebrano i wywieziono z rejonu wąwozu znaczną ilość śmieci.

Jednocześnie w celu skutecznego odprowadzania wód powierzchniowych przeprowadzono prace kanalizacyjne na ul. 17 Sierpnia i Al. Wojska Polskiego.

Powyższe prace zostały wykonane w ekspresowym tempie, dzięki wielkiemu zaangażowaniu: pracowników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Sp. z o. o., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pułtusku oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku i niezawodnych strażaków z OSP Pułtusk.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ