Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że w dniach 1 i 22 kwietnia 2022 r., 2 maja 2022 r., 15 lipca 2022 r., 30 września 2022 r., 31 października 2022 r., 7 listopada 2022 r., 2 i 9 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku będzie czynny w godzinach 8:00 – 16:00.                                   

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
Beata Gemza