PWiK Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako właściwy organ regulacyjny,  Decyzją Nr WA.RZT.70.39.2021/15 z dnia 05.05.2023 r., zatwierdził na okres trzech kolejnych lat nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Pułtusk.

W związku z tym, po trzyletnim okresie stałości cen, zmiany taryf nastąpiły z dniem 19 maja 2023 r.

Samorząd Pułtuska w celu zmniejszenia skutków podwyższenia cen ścieków, postanowił o wprowadzeniu dopłat w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy za ścieki. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XLV/410/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Pułtusk, do każdego m3 ścieków o taryfie 7,68 zł netto (8,30 zł brutto)  dopłata wyniesie 0,72 zł netto (0,78 zł brutto), co pozwoli na zastosowanie dla odbiorców zmniejszonej ceny w wysokości 6,96 zł netto (7,52 zł brutto).

Dopłaty z budżetu gminy Pułtusk wyniosą 510 971 zł, w tym w roku 2023 – kwota 298 066 zł, w roku 2024 –  kwota 212 905 zł.

Po uwzględnieniu dopłat i 8% podatku VAT nowe taryfy w okresie pierwszych 12 miesięcy, wynoszą odpowiednio: za m3 wody 3,32 zł netto (3,59 zł brutto), za  m3 ścieków 6,96 zł (7,52 zł brutto).

Inf. sporządziła: osoba na Sam. St. ds. Nadzoru nad Spółkami