Facebook
Facebook
YouTube

W związku z apelem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. obowiązywać będzie bezwzględny zakaz stosowania dmuchaw na terenie województwa mazowieckiego.

Wprowadzony zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów, służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, służb miejskich/gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych.

Wprowadzone obostrzenie może być kontrolowane przez odpowiednie organy m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędu miejskiego, czy inspekcję ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonego zakazu oraz pozostałych działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod linkiem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw–wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska