Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku podaje do wiadomości, harmonogram bieżącego wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Pułtusk w styczniu 2020 r.

W pierwszym wywozie w roku 2020 odbierane odpady będą zawierały odpady z roku 2019 w części niesegregowane.

Podział rejonów pozostał bez zmian.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku