Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z zakazem wstępu na teren cmentarzy, wynikającym  z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby które podpisały umowę dzierżawy z Urzędem Miejskim na czas trwania prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży kwiatów i zniczy, związaną z obchodami Dnia Wszystkich Świętych, mają możliwość zmiany lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 23 306 72 27 w terminie do 9 listopada br.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska