Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż zgodnie z Uchwałą LVI/492/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku (data wejścia w życie: 24.03.2022 r.), w każdy piątek i sobotę na terenie targowisk miejskich przy ul. Rynek i Traugutta w Pułtusku oraz w Grabówcu, rolnicy oraz ich domownicy sprzedający produkty rolne lub spożywcze tj. produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, zwolnieni będą z opłaty targowej w ww. dniach.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku