komunikat Wojewody Mazowieckiego
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Poleceniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), PRZEDŁUŻA SIĘ DO 10 KWIETNIA 2020 R. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI :

– żłobków oraz klubów dziecięcych
– placówek wsparcia dziennego;
– centrów integracji społecznej;
– klubów integracji społecznej;

– dziennych domów i klubów seniora;
– środowiskowych domów samopomocy;
– warsztatów terapii zajęciowej.

Wydział Edukacji i Promocji