Informacja dot. PPUK 3
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z artykułem prasowym, który ukazał się w Tygodniku Pułtuskim numer 21, zawierającym w treści apel pracowników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o.,
Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż  podnoszona w prasie problematyka zostanie rozpatrzona na odrębnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku.

Inf. sporządziła: osoba na Sam. St. ds. Nadzoru nad Spółkami