Odznaka 5 MBOT
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniach 1-2 kwietnia br. w godz. 8:00-16:00 na terenie przyległym do mostu Wyszkowskiego w Pułtusku odbędzie się szkolenie żołnierzy kompanii saperów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zajęcia będą odbywały się z bronią bez użycia środków pozoracji.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ