Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z organizowanym w Pułtusku „Jarmarkiem Staropolskim”, zawiadamiamy właścicieli i użytkowników pojazdów parkujących na Rynku, że w dniach 23-25 września 2022 r. (piątek-niedziela) w godz.  600 – 2400 na wyznaczonym terenie tj. od fontanny do budynków nr 25 i 40 będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Straż Miejska w Pułtusku