punkt kasowy - tuttaj teraz zapłacisz rachunki
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż od 27 maja 2020 r. obsługa kasowa odbywa się przez okienko kasowe znajdujące się przy wejściu do budynku Ratusza.