zmiana terminów opłata
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż zgodnie z art. 15j oraz art. 53 ust. 1a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) opłaty roczne należne za rok 2020 z tytułu:

– użytkowania wieczystego,

– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.