Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Miejski w Pułtusku informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z 2018 r. poz. 130 oraz z 2019 r. poz. 1504) pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r., w godzinach  pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522 i 531) oraz zarządzeniem nr 140/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z późn. zm., w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Miejski w Pułtusku informuję, iż zgłoszenia kandydatów mogą zostać dokonane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.) wyłącznie w formie:  

  • skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@pultusk.pl.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Pułtusku tradycyjną pocztą na adres ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Pułtusku zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Osoby do kontaktu:

  • Urzędnik Wyborczy Andrzej Długołęcki tel. 664 977 018
  • Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak tel. 604 578 140;
  • Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Pułtusku

(Ewa Wiernicka/ Wioleta Orysiak)

tel. 23 306 72 01

  • Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku

(Monika Jendrak/ Aneta Purzycka)

tel. 23 306 72 02

INFORMACJA.pdf 1MB