ratusz Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii odwołuję planowaną, zgodnie z harmonogramem obrad, na dzień 30 marca 2020 r. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pułtusku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz