Baner dotyczący sprzedaży nieruchomości. Treśc baneru: Na Sprzedaż CENA WYWOŁAWCZA 598.000 ZŁ NETTO 06-100 Pułtusk, ul Szkolna 9
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o. działając na podstawie przepisów z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej
w Pułtusku, stanowiącej własność TBS Pułtusk Sp. z o. o.

Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 129 o powierzchni działki 454,0 m², powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 161,30 m² oraz powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 287,18 m², kubatura budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 1645 m³, położona w Pułtusku, Obręb 14 Pułtusk zapisana w KW Nr OS1U/00025121/1.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 598 000 zł netto plus należny podatek VAT.

Inf. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o.