Informacja PPUK 2: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Styczeń - Marzec 2024r. Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - domki letniskowe, nieruchmości rekreacyjno-wypoczynkowe Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk NIP 568-158-00-00 BOK@PPUK.PULTUSK.PL Tel. 23 692 52 52 Godz. Pracy: 7:00-15:00 Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk Tel. 23 306 72 26 Zasady Odbioru Odpadów Odpady są zbierane selektywnie - prosimy o dokładną segregację w 6 frakcjach: - Biodegradowalne, Tworzywa Sztuczne, Szkło, Makulatura, Popiół oraz Zmieszane (resztki to pozostałe po segregacji odpady!) - Worki powinny być wypełnione tylko tą frakcją dla której są przeznaczone. Dodatkowe worki można pobrać w siedzibie PPUK na ul. Staszica 35. - Worki powinny być >80% wypełnione - nie oddajemy np. 3 szklanych butelek, zostawiamy. - Zbiórka jest prowadzona od godz. 6 rano - Niewystawione worki i pojemniki po tej godzinie nie będą odbierane, a reklamacje uznane za niezasadne. - Nie należy wystawiać worków na kilka dni przed zbiórką - dbajmy o porządek. - Odpady BIO np. resztki warzyw i owoców, odbieramy wyłączenie w pojemnikach (bez worków) - Reklamacje należy składać pisemnie na adres : BOK@PPUK.PULTUSK.PL
Facebook
Facebook
YouTube

1. Pułtusk

2. Pułtusk – zabudowa wielorodzinna

3. Gnojno, Boby, Chmielewo, Lipa, Kleszewo, Olszak

4. Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe, Lipniki Stare

5. Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo, Gromin, Moszyn

6. Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Trzciniec, Zakręt

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska