Facebook
Facebook
YouTube

W dniu 21 maja br. Gmina Pułtusk podjęła współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym m.in. w zakresie:

  • działań zmierzających do likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego i porządku na terenach nadwodnych,
  • podejmowania akcji profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na wodzie oraz organizacji akcji informacyjnych na temat czystości wód i ochrony środowiska,
  • prowadzenia obserwacji obszarów wodnych i nadwodnych,
  • prowadzenia działań porządkowych dla zapewnienia ładu i porządku podczas imprez masowych oraz sportowych na wodzie oraz w jej pobliżu,
  • prowadzenia akcji informacyjnych ze znajomości przepisów obowiązujących na obszarach wodnych.

W celu realizacji ww. zadań Gmina przystosowała łódź patrolową wyposażoną w nowy silnik do wspólnego korzystania z niej w ramach wspólnie podejmowanych działań przez Straż Miejską i pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W załączeniu zdjęcia z przekazania porozumienia o współpracy oraz wodowania łodzi. Przekazujący – Zastępca Burmistrza pan Mateusz Miłoszewski.

Urząd Miejski w Pułtusku