Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

5 października Gmina Pułtusk podpisała z wykonawcą umowę na utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ulicy Traugutta 23, tzw. drogi pożarowej. Zdjęcia obrazują aktualny wygląd tego miejsca. Zostały wykonane w celu porównania stanu przed rozpoczęciem inwestycji, dla porównania ze stanem po jej realizacji.  

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku